Tên gia sư: Ngô Thế Huân

Năm sinh: 1994

Hiện là: Cử nhân sư phạm

Trường: FTU

Chuyên ngành: QTKD

Năm TN: 1998

Nhận dạy: Ôn đại học

Môn dạy: Tiếng anh

Khu vực: Hoàn Kiếm

Yêu cầu lương tối thiểu: 350,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác: