Tên gia sư: Lê thị lan

Năm sinh: 2000

Hiện là: Sinh viên sư phạm

Trường: Đh sư phạm Hà nội

Chuyên ngành: Sư phạm vật lí

Năm TN: 2023

Nhận dạy: Lớp 6

Môn dạy: Vật Lý

Khu vực: Thái Nguyên

Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác:

Tên gia sư: Trần Thị Hữu Nghĩa

Năm sinh: 2000

Hiện là: Sinh viên sư phạm

Trường: Đại học Sư Phạm Hà Nội

Chuyên ngành: Sinh học

Năm TN: 2020

Nhận dạy: Lớp 3, Lớp 4, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 10

Môn dạy: Sinh học, Vật Lý, toán

Khu vực:

Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác: