Tên gia sư: HOÀNG THỊ THU THẢO

Năm sinh: 1995

Hiện là: Giáo viên

Trường: Đại học Sư phạm Hà Nội

Chuyên ngành: Sư phạm Tiếng Anh

Năm TN: 2017

Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5

Môn dạy: Tiếng anh, Luyện viết chữ đẹp

Khu vực: Nam Từ Liêm, Hà Đông

Yêu cầu lương tối thiểu: 350,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác: Nhiệt tình, yêu trẻ,

Tên gia sư: Ngô Thế Huân

Năm sinh: 1994

Hiện là: Cử nhân sư phạm

Trường: FTU

Chuyên ngành: QTKD

Năm TN: 1998

Nhận dạy: Ôn đại học

Môn dạy: Tiếng anh

Khu vực: Hoàn Kiếm

Yêu cầu lương tối thiểu: 350,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác: