Tên gia sư: Đỗ Văn An2

Năm sinh: 1980

Hiện là: Giáo viên

Trường: Sư phạm

Chuyên ngành: Tin học

Năm TN: 1989

Nhận dạy: lớp lá, Lớp 1

Môn dạy: Sử, Sinh

Khu vực: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ

Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác: Ưu cầu khác

Tên gia sư: Bùi Hương Trà

Năm sinh: 2000

Hiện là: Sinh viên sư phạm

Trường: Đại học Sư phạm Hà Nội

Chuyên ngành: SP Sinh học

Năm TN: 2022

Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp năng khiếu

Môn dạy: Sinh học, Luyện viết chữ đẹp, Tiếng Việt, Nhạc

Khu vực: Cầu Giấy

Yêu cầu lương tối thiểu: 120,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác:

Tên gia sư: Trần Thị Hữu Nghĩa

Năm sinh: 2000

Hiện là: Sinh viên sư phạm

Trường: Đại học Sư Phạm Hà Nội

Chuyên ngành: Sinh học

Năm TN: 2020

Nhận dạy: Lớp 3, Lớp 4, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 10

Môn dạy: Sinh học, Vật Lý, toán

Khu vực:

Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác: