Tên gia sư: Nguyễn Thị Lan Anh

Năm sinh: 2000

Hiện là: Cử nhân sư phạm

Trường: Kinh tế quốc dân

Chuyên ngành: Quản lí tài nguyên và môi trường

Năm TN: 2018

Nhận dạy: Lớp 5

Môn dạy: Văn

Khu vực: Hai Bà Trưng

Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác: