Tên gia sư: Lê thị trang

Năm sinh: 2000

Hiện là: Sinh viên sư phạm

Trường: Học viện nông nghiệp việt nam

Chuyên ngành: Thú y

Năm TN: 2023

Nhận dạy: Lớp 1

Môn dạy: toán

Khu vực: Long Biên

Yêu cầu lương tối thiểu: 0 VNĐ/buổi

Thông tin khác: