Tên gia sư: Đỗ Văn An2

Năm sinh: 1980

Hiện là: Giáo viên

Trường: Sư phạm

Chuyên ngành: Tin học

Năm TN: 1989

Nhận dạy: lớp lá, Lớp 1

Môn dạy: Sử, Sinh

Khu vực: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ

Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác: Ưu cầu khác

Tên gia sư: test tháng 6

Năm sinh: 1994

Hiện là: Giáo viên

Trường: Đại học sư phạm

Chuyên ngành: giáo viên tiểu học

Năm TN: 2014

Nhận dạy: Lớp 4

Môn dạy: Tiếng Việt

Khu vực: Ba Đình

Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác: