Gia sư HOÀNG THỊ THU THẢO
<?=$item->full_name?>
  • Mã số: 4028

Tên gia sư: HOÀNG THỊ THU THẢO

Năm sinh: 1995

Hiện là: Giáo viên

Trường: Đại học Sư phạm Hà Nội

Chuyên ngành: Sư phạm Tiếng Anh

Năm TN: 2017

Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5

Các môn: Tiếng anh, Luyện viết chữ đẹp

Khu vực: Nam Từ Liêm, Hà Đông

Yêu cầu lương tối thiểu: 350,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác: Nhiệt tình, yêu trẻ,

Gia sư tiêu biểu khác
<?=$item->full_name?>

Tên gia sư: Nguyễn Thị Lý

Năm sinh: 1993

Hiện là: Giáo viên

Trường: Giáo viên trường Tiểu học Quốc tế thăng long

Chuyên ngành: Giáo viên tiểu học

Năm TN: 2016

Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5

Các môn: Tiếng anh, Luyện viết chữ đẹp

Khu vực: Nam Từ Liêm, Hà Đông

Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác:

<?=$item->full_name?>

Tên gia sư: Nguyễn Minh Phương

Năm sinh: 1989

Hiện là: Giáo viên

Trường: Đại học công nghệ đông á

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Năm TN: 2014

Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5

Các môn: Tiếng anh, Luyện viết chữ đẹp

Khu vực: Nam Từ Liêm, Hà Đông

Yêu cầu lương tối thiểu: 250,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác: Giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm

<?=$item->full_name?>

Tên gia sư: Nguyễn Ngọc Ánh

Năm sinh: 1991

Hiện là: Giáo viên

Trường: Trường Tiểu học La Khê

Chuyên ngành: Giáo viên tiểu học

Năm TN: 2016

Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5

Các môn: Tiếng anh, Luyện viết chữ đẹp

Khu vực: Nam Từ Liêm, Hà Đông

Yêu cầu lương tối thiểu: 250,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác:

<?=$item->full_name?>

Tên gia sư: Bùi Thị Lan

Năm sinh: 1997

Hiện là: Sinh viên sư phạm

Trường: Đại học Văn hoá Hà Nội

Chuyên ngành: Quản lý Di sản

Năm TN: 2020

Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5

Các môn: Tiếng anh, Luyện viết chữ đẹp

Khu vực: Nam Từ Liêm, Hà Đông

Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác: